workshop “de helende kracht van schoonheid”

Een kennismaking met de relatie tussen aandacht, schoonheid en bewustzijn.

Deze workshop gaat over het vermogen van schoonheid om ons te helen. Een prachtig gegeven. We gaan in op wat men in het algemeen onder schoonheid verstaat, hoe je er meer mee in contact kunt komen in je dagelijkse leven, en hoe het door gerichte aandacht, en bewustwording een helend aspect in je leven kan worden. Tussen de middag wordt er een lekkere, gezonde lunch geserveerd. ( op de folder staat van 13.30 u tot 17.30 u. Dit is inmiddels veranderd naar een hele dag )

Er wordt je gevraagd een voorwerp mee naar de workshop te nemen wat voor jóu persoonlijk schoonheid vertegenwoordigt, en daar wat over te vertellen. Dat kan bijv. een dierbare foto zijn, maar ook bijvoorbeeld die bijzondere steen, gevonden op het strand in je kindertijd. We zullen zien dat er bij ieder van jullie gemeenschappelijke factoren hierin te vinden zijn.

Daarnaast behandelen we kort enkele filosofische en spirituele bespiegelingen over het begrip. Hoe nauw bijvoorbeeld de ervaring van schoonheid verweven is met Bewustzijn. Ook enkele wetenschappelijke verkenningen over de relatie tussen pijn en schoonheidsbeleving passeren de revue. Verder zien we een mooie, illustratieve powerpointpresentatie en gaan we een half uur à 3 kwartier naar buiten (voor de mensen die dat niet kunnen of willen is er een aangepaste versie binnen) met eigen camera of cursustekenmateriaal, en verkennen we onze manier van kijken.

Ook een korte stilte-oefening maakt deel uit van het programma om te illustreren dat stilte een belangrijke ingang is tot contact met (innerlijke) schoonheid.

De workshop duurt van 10.30 tot ong. 16.30 u.
’n Kwartier voor aanvang ben je welkom en staat de koffie/thee klaar.

Op de brochure van de workshop vindt u uitgebreidere achtergrond informatie.  Als u deze wilt ontvangen, bel of mailt u me dan.  Ook kunt u hem hieronder downloaden.

Momenteel wordt de workshop alleen op aanvraag gegeven. Mail of belt u me voor meer informatie.

flyer Workshop buitenkant flyer Workshop binnenkant

sneeuwstruk